تمديد مهلت ثبت نام متقاضيان همياري سال تحصيلي 95-94

  • Posted on: 27 May 2015
  • By: hoda

مهلت ثبت نام متقاضيان همياري براي سال تحصيلي 95-94 تا روز چهارشنبه 20 خردادماه 94 تمديد گرديد. متقاضيان محترم مي توانند جهت ثبت نام اوليه به دبيرخانه طرح هدا (واقع در طبقه اول ساختمان معاونت فرهنگي) مراجعه نمايند و يا براي كسب اطلاعات بيشتر با  آقاي حيدري (به شماره 2583) تماس حاصل فرمايند.

تحت نظارت وف بومی